بازخورد ناشناس و صادقانه در مورد خودتان دریافت کنید.

1. آدرس اینترنتی بازخورد شخصی خود را ایجاد کنید. مثال

مردم نظرات ناشناس و صادقانه در مورد شما در این آدرس می نویسند.

2. آدرس اینترنتی را از طریق توییتر، فیس بوک، اسکایپ و غیره پخش کنید.

3. آنچه مردم درباره ی شما فکر می کنند را بخوانید.

بازخورد هایی که شما دریافت میکنیدخصوصی هستند - فقط شما می توانید آنها را ببینید.

4. بازخورد های مورد علاقه خود را منتشر کنید.

تصمیم بگیرید که کدام بازخوردها را منتشر کنید، و اجازه دهید که دوستانتان به صورت عمومی اظهار نظر کنند.